BUDULÍNEK V BRUSELU

Ve dnech 3. – 5. května 2019 se Naivní divadlo Liberec zúčastnilo, na základě pozvání, loutkářského festivalu v Bruselu. Festival pořádal pan Dimitri Jageneau, majitel divadla Le Peruchet, jehož součástí je i zajímavé muzeum loutek, které mu rovněž patří. Pan Dimitri je mimořádně aktivní na poli loutkového divadla ve valonské části Belgie a festival si postupně získává stabilní okruh diváků. Vystoupení Naivního divadla s představením Budulínek bylo zároveň součástí kulturního programu České Školy bez hranic, která v Bruselu funguje již více než 20 let.

Zájem byl obrovský, a přestože kapacita divadla je 70 míst, podařilo se dovnitř vtěsnat 2 x 100 diváků. Ti, díky tomu, že rozuměli textu, mohli reagovat stejně jako české děti a výsledkem bylo nadšené přijetí, které prodloužilo skvělou sérii Budulínka na domácích i zahraničních zájezdech. Na představení dorazila i zástupkyně velvyslance ČR pana Pavla Kluckého a opouštěla sál s radostnými reakcemi. Naivní divadlo se v Théâtre Royal du Peruchet představilo již podruhé a Česká Škola bez hranic plánuje pozvat Naivní divadlo při příležitosti svých oslav s dalším představením.