MEZINÁRODNÍ DEN LOUTKOVÉHO DIVADLA

Tento svátek navrhla Mezinárodní loutkářská asociace UNIMA v roce 2000, datum bylo potvrzeno o dva roky později v New Delhi v Indii a v roce 2003 se poprvé oficiálně slavil. Jeho cílem je udržovat loutkářskou tradici a podporovat rozvoj loutkářského umění na celém světě.

České loutkářství má dlouhou tradici, díky které bylo (společně se Slovenskem) před třemi lety zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Naivní divadlo Liberec patří do společenství českých loutkářů, kteří se o toto významné světové uznání zasloužili a k tradici loutkového divadla se pyšně hlásí.

Poselství ke světovému dni loutkářství najdete zde.

www.unima.org