NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC RUŠÍ VŠECHNA PLÁNOVANÁ PŘEDSTAVENÍ DO 11. DUBNA 2020 VČETNĚ

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR JSOU VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ NAIVNÍHO DIVADLA PRO VEŘEJNOST S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ ZRUŠENA. 

Děkujeme všem za pochopení a přejme si, abychom se společně v Naivním divadle brzy ve zdraví shledali.

Vaše Naivní divadlo Liberec