NAIVNÍ DIVADLO VE SCHRÁNCE ZÁKLADNÍHO KAMENE REZIDENCE ROSA

Nejnovější publikace o Naivním divadle Liberec, o mezinárodním festivalu MATEŘINKA a logo NDL z lipového dřeva, jsou od úterý 23. června 2020 uloženy ve schránce základního kamene nového domu pro seniory ROSA budovaném v centru Liberce. Při slavnostním aktu je tam, s dalšími vzkazy pro budoucnost, uložili hejtman Libereckého kraje Martina Půta a primátor Liberce pan Jaroslav Zámečník, společně s významnými seniorskými osobnostmi, které věnovali městu Liberci podstatnou část svých profesních životů.