Ke stažení

 

ROZPOČTY

Rozpočet na rok 2019

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Roční závěrka NDL 2018

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Roční závěrka NDL 2017

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2018

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2017

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015

pdf najdete zde

 

VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dokumenty uveřejňované na základě zákona o svobodném přístupu k informacím:

Nájemní smlouva na pronájem tepelného hospodářství