Ke stažení

 

ROZPOČTY

 

Rozpočet na rok 2018

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

Aktualizovaný rozpočet na rok 2018

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

Roční závěrka NDL 2017

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2017

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2014

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2013

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2012

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011

 

VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dokumenty uveřejňované na základě zákona o svobodném přístupu k informacím:

Nájemní smlouva na pronájem tepelného hospodářství

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

1. Ochrana osobních údajů - GDPR

pdf najdete zde

2. Názvosloví - vymezení pojmů

pdf najdete zde

3. Principy zpracování osobních údajů

pdf najdete zde

4. Právní důvody zpracování

pdf najdete zde

5. Práva subjektu údajů

pdf najdete zde

6. Informační povinnost vůči subjektu údajů

pdf najdete zde