Pro školy

Organizovaná představení pro školy

Naivní divadlo Liberec nabízí pravidelná dopolední představení pro mateřské, základní a střední školy. Obvyklé začátky představení jsou v  9:00 a 10:30 hodin v průběhu celého školního roku (1. 9. – 30. 6.). Pro vyšší ročníky základních škol a pro středoškolské publikum lze začátky představení smluvit individuálně.
 
Organizovaná školní představení lze sjednat hromadnou objednávkou zaslanou poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky s obchodním oddělením, a to na základě Nabídky NDL doručované přímo do škol. Přehled nabízených inscenací a objednávkový list najdete níže ke stažení – pro mateřské školy, základní a střední školy. Konkrétní termíny návštěv oznamuje obchodní oddělení NDL zhruba měsíc před konáním představení. Základní vstupné na organizovaná školní představení zůstává do konce roku 2021 stejné jako v předchozích letech, a to 60 Kč. Vzhledem k očekávanému snížení provozního příspěvku od SM Liberec v roce 2022 však budeme bohužel nuceni zvýšit soběstačnost divadla, a tudíž i cenu školních představení od ledna 2022, a to na 70 Kč. 
 
 

Podpora dopravy žáků

Školy patřící do Libereckého kraje a sídlící ve větší vzdálenosti od Liberce mohou při návštěvách představení NDL využít dotovaných svozů, podporovaných Libereckým krajem. Cena přepravy je individuální s ohledem na lokalitu a podmínky přepravce. Příspěvek Libereckého kraje činí cca 30 % ceny dopravy. Aktuální cenové možnosti sdělí obchodní oddělení NDL.
 
S jakýmkoli dotazem se neváhejte obrátit na obchodní oddělení:
e-mail: obchodni@naivnidivadlo.cz, tel.: 485 253 632
Zastoupeno Eliškou Machovou (tel. 733 697 930) a Janou Pittnerovou (tel. 603 557 466)