Studio Ypsilon


STUDIO YPSILON

vzniklo v roce 1963 jako skupina mladých tvůrčích divadelních pracovníků a v letech 1969 – 1978 bylo stálým souborem Naivního divadla v Liberci. Studio mělo výrazný experimentální charakter a osobitou poetiku, vycházející ze životního pocitu současného mladého člověka a jeho nazírání na svět. Řadilo se k předním malým scénám a zastávalo svérázné místo v československém divadelnictví. Metodou jeho práce byla kolektivní improvizace a kolektivní sebehra.
Repertoár Studia Ypsilon byl žánrově bohatý: od kolektivních improvizací bez předem stanoveného tématu (s vařením pokrmu na jevišti) k zábavně naučnému divadlu faktu (Encyklopedické heslo XX. Století, Depeše a jiné na kolečkách) nebo k „nehratelným“ dramatickým textům (Touha chycená za ocas, Láska k bližnímu), přes hudebně dramatické divadlo (Carmen nejen podle Bizeta, Mamzelle Nitouche, Žebrácká opera), výrazná představení ruských a sovětských autorů (Věčný manžel, Dvanáct křesel) i inscenace, které prostřednictvím ypsilonkovské poetiky zpřítomňovaly některé tituly z českého a světového klasického odkazu (Potopa světa, Mackbeth, Ubu králem), až po hry z vlastní autorské dílny – Třináct vůní, O tom jak ona, Michelangelo Buonarroti, Život a smrt Karla Hynka Máchy, Kovář Stelzig. Tyto hry napsal Jan Schmid, zakladatel souboru, ale také jeho režisér a umělecký vedoucí. Herectví Studia Ypsilon bylo syntetické (s důrazem na hudebně-akustické výrazové prvky), autorské a projektovalo se montážním střihovým způsobem. Svéráznou složkou repertoáru Studia byly improvizované programy, které měly charakter hledání a zkoušení (Takzvaný večer na přidanou, Večery pod lampou).
V roce 1978 se Studio Ypsilon přesouvá do Prahy, kde pod vedením Jana Schmida působí dodnes.
Z textu Dr. Františka Sokola (NDL 1949-1979)

 
 
1. Encyklopedické heslo XX. Století (1. díl)
prem.: 1964
a+r: J. Schmid a K. Novák

 

2. Encyklopedické heslo XX. Století (2. díl)
prem.: 1965
a+ r: J. Schmid

3. Carmen nejen podle Bizeta
prem.: 8. 2. 1966
a+ r: J. Schmid, v: J. Malina, hn: K. Novák

4. Takzvaný večer na přidanou
(kolektivní improvizace)
prem.: 22. 9. 1967
r+v: J. Schmid

5. Předposlední případ Leona Cliftona
prem.: 19. 1. 1967
a: Z. Hořínek – J. Schmid, r: J. Schmid, v: F. Tröster, k: J. Malina, hn: K. Novák

6. Vánoční písničky takzvané na přidanou
(kolektivní improvizace)
prem.: 4. 12. 1967

7. Návštěva na výstavě 1889
prem.: 23. 1. 1968
a: H. Rousseau – Celník, p: P. Řezníček, r: J. Schmid, v: V. Habr, hn: K. Novák a M. Kořínek

8. O tom jak ona
prem.: 28. 1. 1969
a+r+v: J. Schmid, hn: K. Novák

9. Vražda v Klášterní ulici
prem.: 14. 10. 1969
a: E. Labiche, p+ú: O. Batěk, r+v: J. Schmid, h: K. Novák

10. Začarovaný vůl
prem.: 18. 9. 1969
a: J. Synková, r+v: J. Schmid, h: K. Novák, tp: J. Schmid aj. Synková

11. Picasso a jeho Touha chycená za ocas
prem.: 25. 11. 1969
a: J. Schmid – P. Picasso, p: V. Mikeš, ú+r: J. Schmid, v: M. Melena, h: K. Novák

12. Řeči
(kolektivní improvizace)
prem.: 6. 11. 1969
r: J. Schmid, v: M. Melena

13. Opožděný silvestr
(později: včasný, předčasný)
prem.: 31. 1. 1970
r: J. Schmid

14. Orfeus v podsvětí
prem.: 29. 4. 1970
a: J. Offenbach – J. Schmid, r: J. Schmid, v: M. Melena, dir: M. Kořínek, chor.s: J. Chládek

15. Petruška ženichem aneb Vyhraje to Petruška!
prem.: 18. 9. 1970
a: I. Stravinskij – O. Batěk, r+k: J. Schmid, v: M. Melena, hs: K. Novák

16. Swingový večer takzvaný na přidanou
(kolektivní improvizace)
prem.: 3. 10. 1970
r: J. Schmid

17. Don Juan
prem.: 5. 12. 1970
a: J. Schmid (dle L. da Ponte, T. de Molina a dalších)
r: J. Schmid, v: J. Malina, k: M. Melena, h: (dle C. Offa) K. Novák, dram.spol: Z. Hořínek

18. Z pohádky do pohádky
(kolektivní improvizace)
prem.: 1970
r: J. Schmid

19. Pánská jízda
(kolektivní improvizace)
prem.: 16. 1. 1971
r: J. Schmid

20. Žert, satira, ironie a hlubší význam
prem.: 10. 3. 1971
a: Ch. D. Grabbe, p: Z. Sekal, ú: J. Schmid a E. Schorm, r: E. Schorm a J. Schmid, v: M. Melena

21. Veselohra v neckách
(Potopa světa)
prem.: 12. 5. 1971
a: V. K. Klicpera, r+v+tp: J. Schmid, k: M. Melena, h: K. Novák

22. Láska k bližnímu
prem.: 23. 9. 1971
a: L. Andrejev, p: V. Červinka, ú+r: J. Schmid, v: M. Melena, autor.spol.: L. Sobota, hs: M. Kořínek a K. Novák

23. S O S
prem.: 16. 1. 1971
a: O. Augusta, ú: J. Schmid a kol., r: J. Schmid, v: M. Melena, l+k: J. Schmid, h: K. Novák

24. Anča a dva klauni
prem.: 16. 2. 1972
a+r: L. Sobota (Tlustá husa Anča) a J. Schmid (Klauni), v: M. Melena, h: M. Kořínek, poh.s: Z. Kilián

25. La Traviata – pobloudilá
(s kaméliemi)
prem.: 21. 4. 1972
a: G. Verdi – A. Dumas ml. – J. Schmid, p: Z. Knittl, H. Jelínek, r: J. Schmid, v: M. Melena, dir: M. Kořínek

26. C. k. polní maršálek
prem.: 20. 9. 1972
a: E. A. Longen, ú+r: J. Schmid, v: M. Melena, h: K. Novák

27. Depeše a jiné na kolečkách
prem.:12. 10. 1972
a: J. Schmid, as: F. Sokol, J. Vala, P. Popelka, r: J. Schmid, v: P. Nešleha, k: M. Melena, hn: K. Novák a M. Kořínek

28. Vánoční program
prem.: 28. 11. 1972
r: J. Schmid, v: M. Melena, dir: Vl.Hrdina, sbor: M. Kořínek

29. Věčný manžel
prem.: 27. 3. 1973
a: F. M. Dostojevskij, p: R. Havránková, S. Minařík, d: J. Schmid, r: E. Schorm, v: M. Melena, hn: M. Kořínek

30. Balada o Velkém kostlivci
prem.: 14. 6. 1973
a: M. de Ghelderode, r: J. Schmid, v: M. Melena, k: J. Schmid, h: K. Novák

31. Večery pod lampou
(kolektivní improvizace)
prem.: 12. 9. 1973
r: J. Schmid, hn: M. Kořínek a K. Novák

32. Rigoletto! Král se baví!
(kolektivní improvizace)
prem.: 21. 9. 1973
podle hry V. Huga a libreta F. M. Piavy s hudbou G. Verdiho
r: J. Schmid, v: M. Melena, hn: M. Kořínek

33. Dvanáct křesel
prem.: 3. 11. 1973
a: I. Ilf – J. Petrov, p: N. Slabihoudová, d: J. Schmid, r: E. Schorm, v: M. Melena, h: M. Kořínek, tp: J. Schmid

34. Kolektivní improvizace s Luďkem Sobotou
prem.: 9. 11. 1973
r: J. Schmid, hn: M. Kořínek

35. Co je divadlo
prem.:10. 1. 1974
a: F. Sokol, J. Schmid a kol., r+v: J. Schmid, hn: M. Kořínek

36. O krasavci mezi savci
prem.: 21. 2. 1974
a: J. Schmid a kol., r: J. Schmid, v: M. Melena, hn: M. Kořínek a K. Novák

37. Ubu králem
prem.: 9. 4. 1974
a: A. Jarry, p: P. Voskovec, ú+r: J. Schmid, v: M. Melena, h: M. Kořínek

38. Vražda ve vile Roung
prem.: 21. 5. 1974
a: A. Campanile, p: Z. Digrin, r: I. Zmatlík, v: M. Melena, h: M. Kořínek

39. Žena ve skříni
prem.: 21. 5. 1974
a: E. Flaiano, p: Z. Digrin, r: I. Zmatlík, v: M. Melena, h: M. Kořínek

40. Žena za zelenými dveřmi
prem.: 28. 9. 1974
a: R. Ibragimbekov, p: M. Neumannová, r: J. Schmid, v: M. Melena, h: M. Kořínek

41. Michelangelo Buonarroti
prem.: 12. 12. 1974
a-r-zv.m: J. Schmid v: M. Melena, hn: M. Kořínek, chor.s: F. Pokorný, odb.s: V. Bahník

42. Třináct vůní
prem.: 7. 5. 1975
a: J. Schmid, r: E. Schorm, v: M. Melena, hn: M. Kořínek

43. Kovář Stelzig
prem.: 27. 9. 1975
a: V. Kaplický – J. Schmid, r: J. Schmid, v: M. Melena, h: M. Kořínek

44. Dům na písku
prem.: 3. 12. 1975
ú: R. Ibragimbekov, p: J. Klusáková, r: J. Schmid, v: M. Melena, h: M. Kořínek

45. Mamzelle Nitouche
prem.: 29. 4. 1976
a: F. Hervé, p: O. Nový, r: J. Kačer, v: M. Melena, hn: M. Kořínek

46. Sesedni a pobuď
prem.: 8. 6. 1976
a: J. Schmid a kol. (volně na motivy románu Kdepak se dnes večer toulá můj kluk od D. Wagonera), r: J. Schmid, v: M. Melena, k: H. Anýžová, h: M. Kořínek

47. Mackbeth
prem.: 11. 9. 1976
a: W. Shakespeare, p: S. Jirsa (použit též J. V. Sládek), r: J. Schmid, v: M. Melena, h: M. Kořínek

48. Budovatelé říše
prem.: 28. 10. 1976
a: B. Vian, p: J. Tomek, r: J. Kačer, v: M. Melena, h: M. Kořínek

49. Žebrácká opera
prem.: 11. 5. 1977
a: J. Gay, p: J. Valja, r: J. Schmid, v: M. Melena, k: H. Anýžová, chor.s: F. Pokorný, hn (pův. hudby J.CH.Pepusche): M. Kořínek

50. Rozhovory se Sókratem
prem.: 19. 10. 1977
a: E. Radzinskij, p: J. Klusáková, r: J. Grossman, v: M. Melena, h: M. Kořínek, odb.s: M. Klíma

51. Život a smrt Karla Hynka Máchy
prem.: 24. 2. 1978
a+r: J. Schmid, v: M. Melena, h: F. Chopin, R. Wagner, G. Verdi, B. Smetana, P. I. Čajkovskij, A. Dvořák, M. Kořínek, hn: M. Kořínek - J. Schmid, poh.s: F. Pokorný

52. Ostrov Dynamit
prem.: 3. 6. 1978
a: J. Voskovec - J. Werich, r: J. Schmid, v: J. Malina, h: J. Ježek, hn: M.Kořínek, poh.s: V. Helšus - J. Synková


 

Seznam zkratek

prem.: Premiéra
a: Autor
p: Překlad
ú: Úprava
as: Autorská spolupráce
d: Dramatizace
dram.sp: Dramaturgická spolupráce
tp: Texty písní
r: Režie
h: Hudba
hs: Hudební spolupráce
hn: Hudební nastudování
zv.m: Hudební a zvuková montáž
dir: Dirigent
sbor: Sbormistr
chor.s: Choreografická spolupráce
poh.s: Pohybová spolupráce
v: Výprava
k: Kostýmy
l: Loutky
odb.s: Odborná spolupráce