Mateřinka obhájila značku EFFE

Náš festival profesionálních loutkových divadel pro nejmenší děti, MATEŘINKA, obhájil pro roky 2017-2018 značku EFFE, udělovanou Evropskou asociací pro mezinárodní festivaly. Ta jej díky vysoké umělecké kvalitě, tradici a společenskému přínosu na místní, národní i mezinárodní úrovni řadí mezi významné evropské festivaly, podporující nové trendy i začínající talenty.

Zpět