Hrací prostor (hlediště je součástí scény): 12 x 6,5 m
Výška 4 m. Potřeba tahů.
Příkon elektrického proudu: 380/220 V, jištění 16/32 A.