Naivní divadlo - Ke-stazeni

Střednědobý výhled  rozpočtu pro roky 2019-2022

pdf najdete zde

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 

strana 1, strana 2, strana 3, strana 4

 

Roční závěrka NDL 2016

Výkaz zisku a ztráty  Rozvaha  Příloha

Roční závěrka NDL 2015

Výkaz zisku a ztráty  Rozvaha  Příloha

 

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2016

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2014

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2013

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2012

pdf najdete zde

Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011

pdf najdete zde

 

Dokumenty uveřejňované na základě zákona o svobodném přístupu k informacím:

Nájemní smlouva na pronájem tepelného hospodářství