Naivní divadlo - Obchodni-oddeleni

Nabídka představení

Organizovaná představení pro školy

NDL nabízí pravidelná dopolední představení pro mateřské, základní a střední školy ve dnech školního vyučování, pro mateřské školy i v pracovních dnech mimo školní vyučování. NDL nabízí tato představení pro školy pouze během školního roku (1.9. - 30.6.). Obvyklé začátky představení jsou od  9:00 a 10:30. Pro středoškolské publikum a publikum vyšších ročníků základních škol lze začátky představení smluvit individuálně.
Organizovaná školní představení lze sjednat hromadnou objednávkou na základě Nabídky NDL zasílané přímo do škol nebo telefonicky, poštou či elektronickou poštou s obchodním oddělením NDL. Objednávku lze stáhnout na webových stránkách NDL - objednávka pro základní školy, pro mateřské školy. Konkrétní termíny návštěv oznamuje obchodní oddělení NDL zhruba měsíc před konáním představení. Základní vstupné na organizovaná školní představení je 50 - 60 Kč.

Podpora dopravy žáků

Školy sídlící ve větší vzdálenosti od Liberce mohou při návštěvách představení NDL využít dotované dopravy, podporované Libereckým krajem. Tato nabídka se týká pouze škol v Libereckém kraji. Cena dopravy na žáka je odvozena od výše celkových nákladů na dopravu. Příspěvek činí cca 30% ceny dopravy. Konkrétní ceny sdělí obchodní oddělení NDL.

Dětská představení pro veřejnost

NDL hraje pravidelná sobotní představení pro veřejnost. Obvyklé začátky představení jsou v 10:00 hodin, případně také v 15:00 hodin. Doporučujeme příchod do divadla alespoň patnáct minut před začátkem představení. Cena vstupenky na představení pro veřejnost je 70 korun.
V zimních měsících hrajeme v rámci tzv. Rodinného odpoledne zpravidla jednou měsíčně v sobotu od 15:00 hodin představení, určené především žákům ZŠ a jejich rodičům. Po skončení představení většinou následuje Procházka divadelním zákulisím. Více informací o Rodinném odpoledni a Procházce zákulisím naleznete v podrubrice NĚCO NAVÍC.

Večerní představení pro veřejnost

NDL pravidelně uvádí večerní loutková představení pro veřejnost určená dospělému publiku, a to buď svá vlastní či hostující v podání spřízněných loutkových či alternativních souborů. Večery v Naivním se konají obvykle jednou až dvakrát měsíčně a někdy jsou doplněné o bonus v podobě koncertu, scénického čtení či vernisáže výstavy.  V rámci Večerů v Naivním u nás pravidelně hostují i významné činoherní scény z Prahy, Hradce Králové a dalších měst (Dejvické divadlo, Divadlo Na zábradlí a další).

Zájezdová představení

NDL nabízí zájezdová představení po celé České republice. Ceny zájezdových představení se řídí dohodou mezi pořadatelem a NDL. Při výběru zájezdových představení je nutné brát v úvahu technické podmínky konkrétních inscenací, uvedené v rubrice Repertoár. Podrobnosti a termíny zájezdových představení lze sjednat s obchodním oddělením NDL.

Zadaná představení

Na představení NDL lze zakoupit rovněž plnou kapacitu hlediště. Nabídka zadaných představení obsahuje i předvánoční nadílky (Mikuláš, čert, anděl a jedno divadelní představení). Stejně tak lze zajednat kapacitu hlediště pro produkce NDL u příležitosti předávání pololetních či závěrečných vysvědčení, Velikonoc, dětských dnů apod. V případě zájmu lze sjednat i zadaná večerní představení NDL. Bližní informace lze zjistit na obchodním oddělení NDL.

Předprodej

Předprodej na představení NDL a hostů NDL začíná zpravidla třetí pondělí měsíce předcházejícího měsíci konání představení. Přesné datum je uvedeno na měsíčním plakátu NDL. Pokladna NDL je otevřena od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin a hodinu před začátkem představení. Vstupenky si lze rezervovat na webových stránkách NDL nebo na telefonu 485253611.

Kontakt na obchodní oddělení NDL

e-mail: obchodni@naivnidivadlo.cz
adresa: Naivní divadlo Liberec, obchodní oddělení Moskevská 32/18, 460 31 Liberec telefon: +420485253632, +420733697930

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!