AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU DIVADLA

Vážení a milí diváci,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se od pondělí 22. 11. 2021 mění podmínky pro vstup do divadel.

Aktuálně do Naivního divadla mohou při představeních pro veřejnost bez omezení děti do 12 let a osoby s dokončeným očkováním či s potvrzením o prodělané nemoci v posledních 180 dnech. Mládež ve věku 12–18 let může do divadla po prokázání se negativním PCR testem. Splnění těchto podmínek budeme kontrolovat při vstupu do budovy prostřednictvím mobilní aplikace „čTečka“. Je proto nutné, aby Vaše potvrzení obsahovala dostatečně čitelný QR kód, a to zejména u tištěných potvrzení. Všichni přítomní v divadelní budově musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2. Výjimkou je konzumace v divadelním baru.

Věříme, že většinu našich návštěvníků ani tato omezení neodradí od návštěvy divadla, ba naopak. Málokterý veřejný vnitřní prostor je nyní v České republice z pohledu infekce covid-19 bezpečnější než divadelní sál.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou v Naivním divadle Liberec.