ODEŠEL JAN SCHMID, ZAKLADATEL YPSILONKY

Ve věku 87 let zemřel v pondělí 3. června režisér, výtvarník, autor, herec a v neposlední řadě pedagog, Jan Schmid. V Naivním divadle si ho budeme navždy pamatovat jako zakladatele a vůdčí osobnost zdejšího experimentálního Studia Ypsilon. Jako tvůrce řady ve své době průkopnických loutkových inscenací pro děti. A také jako člověka, který našemu divadlu vymyslel jeho současné jméno.

Do tehdejšího Severočeského loutkového divadla v Liberci nastoupil Jan Schmid jako výtvarník v roce 1961. Od začátku projevoval svůj mimořádný talent. Vrcholem jeho „úvodní tvůrčí etapy“ byla v roce 1963 inscenace podle knížky Ladislava Dvorského Poklad baby Mračenice. V ní se Jan Schmid představil nejen coby scénograf, ale poprvé i jako režisér, v profesi, která se později stala jeho uměleckou doménou. Reakce tehdejší kritiky nadšeně vítala novátorské uplatnění loutky a herce, režisérův vztah k dramatickému textu či adaptaci literární předlohy i využití koláže prvků z nejrůznějších druhů umění. Byl to zkrátka průlom, který ovlivnil další rozvoj loutkového divadla v naší zemi. V následujících letech navázal Schmid celou řadou neméně úspěšných režií a především scénografií inscenací pro děti.

Vedle toho však v roce 1963 Jan Schmid také založil experimentální soubor cílící na dospělé publikum, který o rok později získává název Studio Ypsilon. Během patnácti let svého působení v Liberci připravila Ypsilonka více než padesát premiér a soubor se etabloval v divadelní scénu celorepublikového významu. Od roku 1968 činoherní Ypsilonka spolu s loutkářským souborem působí pod novým společným názvem divadla, jehož poetičtější první část vymyslel právě Jan Schmid: Naivní divadlo Liberec – Krajská loutková scéna.

V roce 1978 se Studio Ypsilon přestěhovalo do Prahy, kde působí dodnes. Jan Schmid byl až do své smrti jeho uměleckým šéfem a od roku 1990 i ředitelem.

Do svého „rodného“ Naivního divadla se Jan Schmid opakovaně a pravidelně vracel. Ať už jako hrající host v inscenacích Ypsilonky nebo hostující režisér inscenací NDL (např. Obr Gargantua – jeho smích a život v roce 1992). Naposledy se loni v lednu osobně zúčastnil zahájení výstavy svých plakátů z liberecké éry Ypsilonky. Z této vernisáže jsou i přiložené fotografie. Jak je z nich patrné, byl i přes svůj pokročilý věk v obdivuhodné formě. To pro Jana Schmida platilo po celý jeho život.

Čest jeho památce.

 

Autor fotografií: Ondřej Zicha